Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Uitgegraven I

. . . ………………………………………………………Uitgegraven I . . . . ……………………………….. . . . . Al eeuwen onttrekt de mens grondstoffen aan de aarde. Aanvankelijk mondjesmaat, later in toenemende mate vormde hij hieruit zijn produkten. Van aarde – ook als grondstof aangemerkt – en porseleinaarde tot koper en zilver. Vuur, energie was nodig voor versmelting waarna […]

Continue Reading...

Westbroek herlezen

..                 . . . . . . . . . . . .     Bij het herlezen van het boek van Peter Westbroek ‘De ontdekking van de Aarde’ (2012) blijven zijn ………….fascinerende bevindingen staan, maar treden tevens inconsequenties aan het licht.           […]

Continue Reading...

Uitgegraven II

. . . . …………………………………………………….Uitgegraven II . . . . . . . . . Deze kolenmijn in de zuidelijke Vogezen werd na tweehonderd jaren van exploitatie gesloten. Honderden mensen werkten hier tot 1958 ondergronds. Het mijngebouw met schacht in Ronchamp is geconserveerd als monument. Bijna alle mijnen in West-Europa – Engeland, Duitsland, Frankrijk, België, […]

Continue Reading...

Man and Nature

   .             . . . . . . . . . . . Ecologisch bewustzijn is in de jaren zeventig van de 20ste eeuw tot bredere kringen doorgedrongen. Meer dan een eeuw eerder begon dit bewustzijn zich te ontwikkelen bij mensen als George Perkins Marsh. Met als inspiratiebron de […]

Continue Reading...

De kopermijn van 1544

. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .     . . . . . .   . De kopermijn (pdf – 5pag.) . Lees ook:          .De uitbanning van overexploitatie en het paradigma van de gift . . […]

Continue Reading...

Hoe duurzaam

. . Duurzame energie vraagt veel meer van onze openbare ruimte (≈x100) en ten opzichte van de compacte fossiele energiecentrales veel meer materialiteit, grondstoffen (≈x10). Niet elk land kent een vluchtroute als de Noordzee voor zijn energietoebehoren. De Noordzee vertekent het beeld. . . Hoe duurzaam (pdf – 3pag.) . . . . . . […]

Continue Reading...

KERNENERGIE, het verhaal

                                          ……………………..1972 VOORBIJ . . . . . . .

Continue Reading...

De Aarde als Geomonument

. .      De Aarde als Geomonument   .   . . . .  .  . . . . . . . . . . . . .    Met de zorg om het klimaat verdwenen andere milieuaspecten vrijwel uit beeld.   De meest definitieve en meest onomkeerbare is de beschadiging van de fysieke […]

Continue Reading...

1972 VOORBIJ

.. .   .. ……………………1972 VOORBIJ                                                English:   …AFTER 1972   .                        energietransitie en digitalisering in materieel perspectief   …….reageren?        .           In 2022 was het vijftig jaar geleden dat het rapport ‘Limits to Growth’ van de Club van Rome verscheen. Ecologische ontwikkelingen rond 1972 liepen uit de hand […]

Continue Reading...

Met open zinnen

.. . . . . . . . . . . . . . . . Filosoof Ton Lemaire lzet onze zintuigen aan het werk in de natuur. Met behulp van zijn breed opgezette beschouwing confronteert hij  ons moderne mensbeeld met de onontkoombare realiteit van de gevestigde natuur. Een hervonden openstelling helpt ons inzicht in     […]

Continue Reading...

Een verrijkte stad

. . . .                           De stad kent een lange geschiedenis met zijn inbedding in het landschap. Van dat landschap was en is de stad afhankelijk, versteend geraakt met markante kwaliteiten, en nog steeds groeiende. In zijn beslotenheid naar een ontkenning van de […]

Continue Reading...

De Occitaanse troubadour

. . . Om en nabij achthonderd jaar geleden deed zich een kleine maar naar later bleek invloedrijke verandering voor binnen de Europese cultuur. Dichter- zangers lieten persoonlijke gevoelens doorklinken binnen tot dan veeleer onpersoonlijke en geformaliseerde uitingsvormen. Binnen de realiteit van bestaande klasseverhoudingen liepen zij aan tegen barrières welke niet eenvoudig te slechten waren. […]

Continue Reading...

Saint Kilda

    . . . Tegenwoordig is deze kleine onbewoonde eilandengroep, ver uit de kust van Schotland, vrijgegeven aan de natuur. Tot 1930 leefde op het hoofdeiland een kleine mensen- gemeenschap, vrijwel zonder contacten met het vasteland. Terwijl op dat vasteland de vooruitgang langzaam vaste vorm kreeg overleefden deze mensen compromisloos in hun directe contact met de natuurlijke omstandigheden […]

Continue Reading...

De laatste wildernis

      . . . Robert Macfarlane wandelt door delen van Engeland en Ierland welke hem nog het meest aan de voorheen bestaande wildernis doen denken: de ver- laten bergketens, hooglanden en riviermondingen. De wandelaar laat de lezer in zijn beschrijvingen delen in zijn pure beleving van de natuur en het klimaat. Hij wordt bijgepraat  over […]

Continue Reading...

Contouren in het Middenwesten

  . . . . . . . . . . . . . . . . . Een Zweedse immigrant-kunstenaar arriveerde aan het eind van de negentiende eeuw in het nauwelijks ontgonnen Middenwesten van Amerika. Hij raakte levenslang geboeid door het landschap; door veel anderen slechts als productielandschap gezien. Het land wordt getroffen door […]

Continue Reading...

De frontsoldaat

.                                              .. . . In het boek ‘Oorlog en terpentijn’ staat Stefan Hertmans stil bij de eerste wereldoorlog,  waarvan zijn  grootvader als  frontsoldaat deel  uitmaakte. Hij heeft  zijn grootvader goed gekend en  kon gebruik maken van diens aantekeningen. Een levensbeschrijving en een historisch relaas van lite- raire klasse. Een boekbespreking. . .  De frontsoldaat (pdf – 4pag.)        ( […]

Continue Reading...

De juiste streken

…..                       …..            De juiste streken [28] . . . . . . . . . . . . .  

Continue Reading...

De aarde gewogen

Onder de aardoppervlakte bestaan biogeologische ketens en samenhangen.

Continue Reading...

De kleine herinnering

. .                           . . . . . . . . . . . . . . . . .Om een indruk te geven, de loc met de drie wagonnen mat niet meer dan zestien centimeter. Eens crashte de houten minitrein bij een […]

Continue Reading...

. . . . . IN HET KORT . . . . .

              ……………………………………………………………………………………………….Charles Lyell, studie aardlagen Glen Tilt Scotland (det.) 1833   . .. IN HET KORT  –  alle onderwerpen samengevat. ……………Direct naar de volledige tekst? –  Kies het onderwerp in de rechter lijst ► . 15. Uitgegraven I Het vroegtijdige gebruik van grondstoffen door de mens . 42. De Aarde […]

Continue Reading...

Het molenaarsbedrijf

  . . Als laatste uit een molenaarsgeslacht voerde Waltherus Heijs tot 1919 zijn maalbedrijf in Dongen, Noord-Brabant. Het bedrijf bestond uit een windmolen en een watermolen, gesitueerd in de toen nog landelijke omgeving bij het riviertje de Donge. In een reconstructie komen aan bod: de werking van de molens, de betekenis voor de zich […]

Continue Reading...

De onzichtbare hand

                    . . .               . . ……………………………………………………………       .De onzichtbare hand (pdf – 5pag.) . . . . . . . . . . . . . . .

Continue Reading...

Ecologica

  . . . . Populaties van mensen breiden zich onder gunstige omstandigheden uit, zoals dat gebeurt bij planten en dieren. Minderen de omstandigheden, dan mindert ook de omvang van die populatie. Gaat het ook zo als in de mensenwereld de olie op raakt? Een bioloog laat er zijn licht over schijnen, en antwoordt alvast: Ja.  Alles […]

Continue Reading...

De overgeleverde mens

.   . . . . . . . . . . . . . . . . Naar de bevindingen van filosoof Paul Shepard verschilt de huidige mens niet wezenlijk van zijn voorouders die zo’n 12.000 jaar geleden nog als nomaden leefden als jagers en verzamelaars. Immers, in een veel en veel langer proces daarvóór […]

Continue Reading...

Landje onder de dijk

. . . Landje onder de dijk     ………….. Tot aan de bomenrij in de verte had het blank gestaan. Eind januari 1995 trof een ouderwetse overstroming  het Nederlandse rivierengebied. De uiterwaarden van de Maas en de Waal stroomden onder. Het water was niet meer te houden, de Bommelerwaard dreigde vol te stromen. 45.000 […]

Continue Reading...

De Hallen van Parijs

      . . . Vanaf de opkomst van Rome kon de grote stad aan allerlei behoeften voldoen maar niet, als de meest dringende, aan de produktie van voedsel op eigen grondgebied. Steden waren voor dagverse waren aangewezen op de omme- landen, voor andere producten werden soms enorme afstanden overbrugd. Als uitvloeisel van de algehele […]

Continue Reading...

De kabeljauwvissers

       . . . De zeevisserij leverde een bijdrage om de snel groeiende bevolking van het Europa van de negentiende en twintigste eeuw te kunnen voeden. In de tijd van opkomende industrialisatie had deze vorm van visserij nog alle ken- merken van ambachtelijkheid door het varen met zeilschepen en het ‘vissen aan de lijn’. […]

Continue Reading...

Dommeldaloase

                        .  . . De bijzondere tuin ‘de Walburg’ vindt u in het Dommeldal, even stroomafwaarts voorbij Eindhoven, in het buitengebied van Nuenen. De lezer volgt een rondgang door de tuin met de lange geschiedenis van de tuinkunst als bagage, verlevendigd met persoonlijke indrukken. […]

Continue Reading...

. . . . . ARCHIEF . . . . .

        ……………………………………………………………………………………Bronzino; portr. Martelli (det.) c1540 . . ARCHIEF… Niet, of niet meer gepubliceerde teksten op deze website*) . . . Inzending Ontwerp Structuurplan Ondergrond [OSO]  (pdf – 3pag.) Inzending door Han Snijders t.b.v. beleid v.d. Rijksoverheid voor de ondergrond . Een wereldwijd energienet (pdf – 9pag.) De beschikbaarheid van energie en grondstoffen […]

Continue Reading...

De appelboomgaard

. . . . . De appelboomgaard van oma Snijders- de Wilt ..               . . . . . . . . De boomgaard is in het najaar van 1911 aangelegd door P.L. de Wilt, vermoedelijk een niet nader bij mij bekend familielid van oma Snijders- de Wilt. Daartoe […]

Continue Reading...