Posts Tagged ‘voedselvoorziening’

Een verrijkte stad

. . . .                           De stad kent een lange geschiedenis met zijn inbedding in het landschap. Van dat landschap was en is de stad afhankelijk, versteend geraakt met markante kwaliteiten, en nog steeds groeiende. In zijn beslotenheid naar een ontkenning van de […]

Continue Reading...

De Hallen van Parijs

      . . . Vanaf de opkomst van Rome kon de grote stad aan allerlei behoeften voldoen maar niet, als de meest dringende, aan de produktie van voedsel op eigen grondgebied. Steden waren voor dagverse waren aangewezen op de omme- landen, voor andere producten werden soms enorme afstanden overbrugd. Als uitvloeisel van de algehele […]

Continue Reading...

Gemene grond

. . . . ……………………………………………………….Gemene grond . .   ……………………………………………………………Abel Grimmer (toegeschreven)  c1619.     ……………………………………………….. . . . . . . .                 .

Continue Reading...