Man and Nature

22 Man and Nat (3)   .

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ecologisch bewustzijn is in de jaren zeventig van de 20ste eeuw tot bredere kringen

doorgedrongen. Meer dan een eeuw eerder begon dit bewustzijn zich te ontwikkelen

bij mensen als George Perkins Marsh. Met als inspiratiebron de bossen van Noord-

Amerika werkte hij dit uit tot zijn levenswerk: een breed en omvangrijk boekwerk wat

niet tot de bossen beperkt bleef. Een leven lang studeren, wandelen en beschouwen

leidde tot het inzicht dat de opkomende industrialisatie keerzijden begon te vertonen.

.

.

Man and Nature (pdf – 7pag.)

 

                  ( hiermee opent u de volledige tekst, downloaden kan met ‘opslaan als’ )

 

 

.

.

.

.

.

.