De aarde gewogen


33 kopregel

.
.

.

Onder de aardoppervlakte bestaan biogeologische ketens en samenhangen.

Zij zijn  op evolutionaire wijze  ontstaan en in  zekere zin  vergelijkbaar met

bovengrondse landschappen, biotopen, habitats. De hoedanigheden en de

betekenissen  daarvan  zijn  nauwelijks  onderzocht.  Toch  pleegt de mens

daarop onbekommerd aantastingen met grondstofwinningen als voorbeeld.

De gevolgen  daarvan zijn  onomkeerbaarder dan de kunstmatige ingrepen

op de bovengrondse natuur.  Lees de hele tekst:

.

.

.

  De aarde gewogen++ (pdf – 11pag.)

.

…………………Summary

.

.

 

    Bij deze tekst

 

..Geophilia ( pdf – 2pag.)

.

.     

.

.

.

.

.

.

 

.