Een verrijkte stad

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stad kent een lange geschiedenis met zijn inbedding in het landschap.

Van dat landschap was en is de stad afhankelijk, versteend geraakt met

markante kwaliteiten, en nog steeds groeiende. In zijn beslotenheid naar

een ontkenning van de ecologie neigend. Deze tekst verkent mogelijkhe-

den voor intensievere verbindingen tussen stad en ecologie bij wijze van

een Biotope City.

 

 

 

Een verrijkte stad (pdf – 7pag.)

.

.

.

.

.

.

.