Het molenaarsbedrijf

  Molenaar 12 kB

.

.

Als laatste uit een molenaarsgeslacht voerde Waltherus Heijs tot 1919 zijn

maalbedrijf in Dongen, Noord-Brabant. Het bedrijf bestond uit een windmolen

en een watermolen, gesitueerd in de toen nog landelijke omgeving bij het

riviertje de Donge. In een reconstructie komen aan bod: de werking van de

molens, de betekenis voor de zich moderniserende plaatselijke economie, de

dagelijkse bedrijfsvoering maar ook de persoonlijke beleving van de molenaar.

.

.

     Het molenaarsbedrijf (pdf – 7pag.)

.

( hiermee opent u de volledige tekst, downloaden kan met ‘opslaan als’ )

 

.

.

.

.

 

.

.