Uitgegraven I

.

.

.

………………………………………………………Uitgegraven I

.

.

.

.

………………………………..

.

.

.

.

Al eeuwen onttrekt de mens grondstoffen aan de aarde. Aanvankelijk mondjesmaat, later in toenemende mate vormde hij hieruit zijn produkten. Van aarde – ook als grondstof aangemerkt – en porseleinaarde tot koper en zilver. Vuur, energie was nodig voor versmelting waarna door stolling een bruikbaar product kon ontstaan. Eeuwen later, van China tot Ierland, werden voorwerpen in dezelfde aarde teruggevonden. Zoals deze eenendertig eeuwen oude bronzen stoofkom. Vanaf het begin werden de makers tot het verwerken van decoratieve of verder reikende esthetische motieven bewogen. Boven het vuur werd het voedsel tot beter verteerbare en wat langer houdbare gerechten bereid, in dit Chinese voorbeeld mogelijk uitsluitend in ritueel verband.

.

.

…………………………………..—  Lees verder:  de beide volgende bijdragen  —

 

.

.

.

.

.

.

.