ACHTERGROND

 

.………………

‘Geen andere tent dan de hemel en geen ander bed dan moeder Aarde’

.

( Jean Cavalier 18eE, geciteerd in: ‘Een reis met een ezel door de Cevennen’, Robert L. Stevenson )

.

.

.

.

……………

…………….Welkom op de website van Han Snijders (geb. 1949).

…………….U leest informerende en opiniërende teksten over maatschappij, cultuurhistorie, ecologie en meer.
In welke tijd zijn wij beland? Daartoe worden in woord en beeld tijdsgrenzen verkend, op een onderzoekende, bespiegelende en prikkelende wijze. Het vinden van zekerheden lijkt niet haalbaar, maar waarheidsvinding bepaalt wel het werk.

.

…..Han Snijders maakt deel uit van de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN). https://www.voetafdruk.eu/

……………..

.

 

……………Presentatie:  Per onderwerp kunt U na een korte samenvatting de gehele tekst openen in pdf-formaat. De pdf-versies zijn beter van het scherm te lezen, zij hebben een definitieve lay-out met bladnummering en zijn eenvoudig te downloaden en te printen. 

.

……………Reageren: Reacties van lezers, van welke inhoudelijke aard ook, worden buitengewoon op prijs gesteld. Bij prikkelende teksten kunnen prikkelende antwoorden passen, terwijl ook geprikkelde reacties mogelijk moeten zijn. Lezers wil ik daartoe uitnodigen, reacties worden altijd in overweging genomen en beantwoordt.

( zie: Contact )

.

……………Verantwoording: Ter wille van de leesbaarheid zijn in de tekstpresentaties zowel bronopgaven met verwijzingen in de tekst, alsook de herkomst van afbeeldingen gewist. Zij blijven in de moederversies vastgelegd, voor belangstellenden is die versie met bronvermeldingen op te vragen ( zie: Contact ).

Teksten kunnen zijn voorzien van een Nawoord. Het pijlsymbooltje aan het slot van de hoofdtekst wijst de weg naar het toegevoegde Nawoord.

Teksten kunnen gaandeweg aanpassingen ondergaan, let voor de actuele versie op de laatste datering. Op onvaste tijden zal een nieuwe tekst aan de reeks van onderwerpen worden toegevoegd.

.

……………Pdf-versie: Voor zover pdf-versies niet rechtstreeks zijn aan te klikken, bij voorbeeld uit het Archief, kunt U deze per e-mail aanvragen en op korte termijn ontvangen. Op de contactmail kunt u volstaan met de vermelding van de titel van de tekst met de toevoeging pdf.  Bij voorbeeld: “De steengroeve in pdf”.

Denk in elk geval aan de invulling van uw naam en e-mailadres ( De wachttijd is buiten eventuele vakanties zelden langer dan enkele dagen ).

.

.

.

.

.

.

 

.

……….Teksten en tekeningen: Han Snijders ( tenzij anders vermeld ). Deze website komt tot stand met ondersteuning van Anne Blaak. De

……………………………….ondersteuning in de hosting is van Roelof  de Gruyter ( HostRW ). Beiden dank hiervoor.

.

.