De frontsoldaat

                                             .27 frontsoldaat.

.

.

In het boek ‘Oorlog en terpentijn’ staat Stefan Hertmans stil bij de eerste

wereldoorlog,  waarvan zijn  grootvader als  frontsoldaat deel  uitmaakte.

Hij heeft  zijn grootvader goed gekend en  kon gebruik maken van diens

aantekeningen. Een levensbeschrijving en een historisch relaas van lite-

raire klasse. Een boekbespreking.

.

.

 De frontsoldaat (pdf – 4pag.)

       ( hiermee opent u de volledige tekst, downloaden kan met ‘opslaan als’ )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.