Posts Tagged ‘Stefan Hertmans’

De frontsoldaat

.                                              .. . . In het boek ‘Oorlog en terpentijn’ staat Stefan Hertmans stil bij de eerste wereldoorlog,  waarvan zijn  grootvader als  frontsoldaat deel  uitmaakte. Hij heeft  zijn grootvader goed gekend en  kon gebruik maken van diens aantekeningen. Een levensbeschrijving en een historisch relaas van lite- raire klasse. Een boekbespreking. . .  De frontsoldaat (pdf – 4pag.)        ( […]

Continue Reading...