Met open zinnen

..

28 Open zinnen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Filosoof Ton Lemaire lzet onze zintuigen aan het werk in de natuur.

Met behulp van zijn breed opgezette beschouwing confronteert hij

 ons moderne mensbeeld met de onontkoombare realiteit van de

gevestigde natuur. Een hervonden openstelling helpt ons inzicht in

    ecologische samenhangen te verrijken. Een boekbespreking

 

..

……………………………………….Met open zinnen (pdf – 3pag.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.