De Hallen van Parijs

      11 hallen Parijs 80kB.

.

.

Vanaf de opkomst van Rome kon de grote stad aan allerlei behoeften voldoen

maar niet, als de meest dringende, aan de produktie van voedsel op eigen

grondgebied. Steden waren voor dagverse waren aangewezen op de omme-

landen, voor andere producten werden soms enorme afstanden overbrugd.

Als uitvloeisel van de algehele reorganisatie van de modelstad Parijs werd in

de negentiende eeuw ook  het marktwezen hervormd en ondergebracht in

moderne markthallen van staal en glas. Aan bod komen aspekten van het da-

gelijks leven in de metropool, het marktwezen en de markthallen van Frankrijk.

.

.

De Hallen van Parijs (pdf – 8pag.)

( hiermee opent u de volledige tekst, downloaden kan met ‘opslaan als’ )

.

.

.

.

.

.