De overgeleverde mens

.

31 Shepard 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Naar de bevindingen van filosoof Paul Shepard verschilt de huidige mens niet wezenlijk

van zijn voorouders die zo’n 12.000 jaar geleden nog als nomaden leefden als jagers en

verzamelaars. Immers, in een veel en veel langer proces daarvóór had de mens zich ge-

netisch gevormd. Hier en daar wordt aangenomen dat genetische veranderingen min of

meer gelijk op zouden gaan met de nadien snel verlopende culturele veranderingen.

Deze opvatting zou volgens Shepard met de grootste scepsis moeten worden bezien, het

zou kunnen berusten op ons wensdenken. ( De vertaalde tekst is van een inleiding en

een nabeschouwing voorzien )

.

.

. .. ……………………………………De overgeleverde mens (pdf – 16pag.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.