Landje onder de dijk

.

.

.

Landje onder de dijk

 

 

…………..

Tot aan de bomenrij in de verte had het blank gestaan. Eind

januari 1995 trof een ouderwetse overstroming  het Nederlandse
rivierengebied. De uiterwaarden van de Maas en de Waal

stroomden onder. Het water was niet meer te houden, de

Bommelerwaard dreigde vol te stromen. 45.000 bewoners
moesten worden geëvacueerd. De dijken hielden het

ternauwernood, de bewoners keerden na een week weer terug. In

mei van dat jaar fietste ik over die Waalbandijk, even buiten

Waardenburg. Niets aan de hand. Ik trof dit landje onder de dijk op

buitendijks land; de uiterwaarde. Sla, prei, kolen; staken wachten

op bonen. Een slootje eromheen. Het moest een geordend tuinier

zijn, die op dat moment even naar huis was. Het emmertje staat

klaar. Al tientallen malen eerder deden zich hier overstromingen
voor, ook binnendijks . In de 16de eeuw karakteriseerde de

reiziger Guicciardini dit gebied als een “modderigh eijlandt”. Na

alle ellende welke met een overstroming samenhangt biedt de

natuur altijd weer een tegemoetkoming: het land is vruchtbaarder

geworden. Het landje staat er goed bij.

.

.

.

.

.