Posts Tagged ‘Frankrijk’

De Occitaanse troubadour

. . . Om en nabij achthonderd jaar geleden deed zich een kleine maar naar later bleek invloedrijke verandering voor binnen de Europese cultuur. Dichter- zangers lieten persoonlijke gevoelens doorklinken binnen tot dan veeleer onpersoonlijke en geformaliseerde uitingsvormen. Binnen de realiteit van bestaande klasseverhoudingen liepen zij aan tegen barrières welke niet eenvoudig te slechten waren. […]

Continue Reading...

De Hallen van Parijs

      . . . Vanaf de opkomst van Rome kon de grote stad aan allerlei behoeften voldoen maar niet, als de meest dringende, aan de produktie van voedsel op eigen grondgebied. Steden waren voor dagverse waren aangewezen op de omme- landen, voor andere producten werden soms enorme afstanden overbrugd. Als uitvloeisel van de algehele […]

Continue Reading...

De kabeljauwvissers

       . . . De zeevisserij leverde een bijdrage om de snel groeiende bevolking van het Europa van de negentiende en twintigste eeuw te kunnen voeden. In de tijd van opkomende industrialisatie had deze vorm van visserij nog alle ken- merken van ambachtelijkheid door het varen met zeilschepen en het ‘vissen aan de lijn’. […]

Continue Reading...