Posts Tagged ‘poëzie’

De Occitaanse troubadour

. . . Om en nabij achthonderd jaar geleden deed zich een kleine maar naar later bleek invloedrijke verandering voor binnen de Europese cultuur. Dichter- zangers lieten persoonlijke gevoelens doorklinken binnen tot dan veeleer onpersoonlijke en geformaliseerde uitingsvormen. Binnen de realiteit van bestaande klasseverhoudingen liepen zij aan tegen barrières welke niet eenvoudig te slechten waren. […]

Continue Reading...