Posts Tagged ‘familiegeschiedenis’

De frontsoldaat

.                                              .. . . In het boek ‘Oorlog en terpentijn’ staat Stefan Hertmans stil bij de eerste wereldoorlog,  waarvan zijn  grootvader als  frontsoldaat deel  uitmaakte. Hij heeft  zijn grootvader goed gekend en  kon gebruik maken van diens aantekeningen. Een levensbeschrijving en een historisch relaas van lite- raire klasse. Een boekbespreking. . .  De frontsoldaat (pdf – 4pag.)        ( […]

Continue Reading...

Het molenaarsbedrijf

  . . Als laatste uit een molenaarsgeslacht voerde Waltherus Heijs tot 1919 zijn maalbedrijf in Dongen, Noord-Brabant. Het bedrijf bestond uit een windmolen en een watermolen, gesitueerd in de toen nog landelijke omgeving bij het riviertje de Donge. In een reconstructie komen aan bod: de werking van de molens, de betekenis voor de zich […]

Continue Reading...

. . . . . ARCHIEF . . . . .

        ……………………………………………………………………………………Bronzino; portr. Martelli (det.) c1540 . . ARCHIEF… Niet, of niet meer gepubliceerde teksten op deze website*) . . . Inzending Ontwerp Structuurplan Ondergrond [OSO]  (pdf – 3pag.) Inzending door Han Snijders t.b.v. beleid v.d. Rijksoverheid voor de ondergrond . Een wereldwijd energienet (pdf – 9pag.) De beschikbaarheid van energie en grondstoffen […]

Continue Reading...

De appelboomgaard

. . . . . De appelboomgaard van oma Snijders- de Wilt ..               . . . . . . . . De boomgaard is in het najaar van 1911 aangelegd door P.L. de Wilt, vermoedelijk een niet nader bij mij bekend familielid van oma Snijders- de Wilt. Daartoe […]

Continue Reading...