Posts Tagged ‘geologie’

De aarde gewogen

. . . Onder de aardoppervlakte bestaan biogeologische ketens en samenhangen. Zij zijn  op evolutionaire wijze  ontstaan en in  zekere zin  vergelijkbaar met bovengrondse landschappen, biotopen, habitats. De hoedanigheden en de betekenissen  daarvan  zijn  nauwelijks  onderzocht.  Toch  pleegt de mens daarop onbekommerd aantastingen met grondstofwinningen als voorbeeld. De gevolgen  daarvan zijn  onomkeerbaarder dan de kunstmatige ingrepen […]

Continue Reading...

Man and Nature

   .             . . . . . . . . . . . Ecologisch bewustzijn is in de jaren zeventig van de 20ste eeuw tot bredere kringen doorgedrongen. Meer dan een eeuw eerder begon dit bewustzijn zich te ontwikkelen bij mensen als George Perkins Marsh. Met als inspiratiebron de […]

Continue Reading...

Het lagenverhaal

. . Het verhaal van de drie lagen . .Lezen op PDF . . De bewerking van onze planeet is het verhaal van de drie lagen: ‘Na de oppervlaktelaag en de luchtlagen komen de aardlagen aan de beurt’.  Over geothermie, mijnbouw, fracking, ondergrondse opslagen, ambitieuze ondergrondse projecten, chemische bodeminfiltraties, mechanische bewerkingen van bodem en zeebodem. .                                                                                                 […]

Continue Reading...

Contouren in het Middenwesten

  . . . . . . . . . . . . . . . . . Een Zweedse immigrant-kunstenaar arriveerde aan het eind van de negentiende eeuw in het nauwelijks ontgonnen Middenwesten van Amerika. Hij raakte levenslang geboeid door het landschap; door veel anderen slechts als productielandschap gezien. Het land wordt getroffen door […]

Continue Reading...

De steengroeve

. . . . Sprekend over grondstoffen heeft men het over waardevolle fossiele brandstoffen, metalen en mineralen. Aan de delving van minder prestigieuze maar veel groot- schaliger gewonnen grondstoffen wordt doorgaans voorbij gegaan. Het betreft hier alle steensoorten, zij maken niettemin het fundament van de aardse ondergrond  uit. Zij zijn rechtstreeks onderdeel van de rotsachtige […]

Continue Reading...