Posts Tagged ‘planetair bewustzijn’

Uitgegraven I

. . . ………………………………………………………Uitgegraven I . . . . ……………………………….. . . . . Al eeuwen onttrekt de mens grondstoffen aan de aarde. Aanvankelijk mondjesmaat, later in toenemende mate vormde hij hieruit zijn produkten. Van aarde – ook als grondstof aangemerkt – en porseleinaarde tot koper en zilver. Vuur, energie was nodig voor versmelting waarna […]

Continue Reading...

De aarde gewogen

. . . Onder de aardoppervlakte bestaan biogeologische ketens en samenhangen. Zij zijn  op evolutionaire wijze  ontstaan en in  zekere zin  vergelijkbaar met bovengrondse landschappen, biotopen, habitats. De hoedanigheden en de betekenissen  daarvan  zijn  nauwelijks  onderzocht.  Toch  pleegt de mens daarop onbekommerd aantastingen met grondstofwinningen als voorbeeld. De gevolgen  daarvan zijn  onomkeerbaarder dan de kunstmatige ingrepen […]

Continue Reading...

Uitgegraven II

. . . . …………………………………………………….Uitgegraven II . . . . . . . . . Deze kolenmijn in de zuidelijke Vogezen werd na tweehonderd jaren van exploitatie gesloten. Honderden mensen werkten hier tot 1958 ondergronds. Het mijngebouw met schacht in Ronchamp is geconserveerd als monument. Bijna alle mijnen in West-Europa – Engeland, Duitsland, Frankrijk, België, […]

Continue Reading...

Het lagenverhaal

. . Het verhaal van de drie lagen . .Lezen op PDF . . De bewerking van onze planeet is het verhaal van de drie lagen: ‘Na de oppervlaktelaag en de luchtlagen komen de aardlagen aan de beurt’.  Over geothermie, mijnbouw, fracking, ondergrondse opslagen, ambitieuze ondergrondse projecten, chemische bodeminfiltraties, mechanische bewerkingen van bodem en zeebodem. .                                                                                                 […]

Continue Reading...

Ecologica

  . . . . Populaties van mensen breiden zich onder gunstige omstandigheden uit, zoals dat gebeurt bij planten en dieren. Minderen de omstandigheden, dan mindert ook de omvang van die populatie. Gaat het ook zo als in de mensenwereld de olie op raakt? Een bioloog laat er zijn licht over schijnen, en antwoordt alvast: Ja.  Alles […]

Continue Reading...