Ontgroeien volgt

.

.

Ontgroeien volgt, maar hoe?

.

.

…….De klimaatcrisis wordt algemeen als de veroorzaking van naderend consumptieverlies aangemerkt. Dit is maar in zeer beperkte mate juist. Overconsumptie is op zichzelf het probleem.

.

…….De klimaatcrisis moet volgens de voornemens bezworen worden door fossiele stoffen – welke op termijn toch zouden uitputten – uit te bannen. Deze stoffen moeten vervangen worden door ge├»ntensiveerd verbruik van metalen, de andere basale maar even uitputtelijke stoffen van de industrialisatie en de energievoorziening. De metalen zijn onontbeerlijk voor de over-all elektrificatie, de digitalisering en bijna alle produkten waaronder de vervoermiddelen. In de kern gaat het hier om uitputting van grondstoffen op een voor huidige verbruikers gunstige wijze, met voorbijgaan aan latere gevolgen.

.

…….Ontgroeien is geen keuze, ontgroeiing volgt vanzelf. Daarin is de keuzemogelijkheid beperkt tot twee mogelijkheden. Of we slagen er als mensheid in dit overwogen en planmatig over een langer tijdspad te doen verlopen (dit zou ons zo gewenste ethische zelfbeeld recht doen). In het andere geval volgt ontgroeiing ongecontroleerd en abrupt.

.

.

.

.

.

.