Column

.

.

Elektrisch rijden     (sept.2020)

……….China haalt essentiële niet-herwinbare grondstoffen in Afrika en bewerkt die voor verhandeling naar andere landen. Bij gebrek aan mondiaal beleid zouden andere landen hetzelfde doen. Ondertussen wordt de elektrische auto zelf als vanzelfsprekend voor de toekomst beschouwd. Toekomstige uitputting van de niet-herwinbare grondstoffen, en de daarvan afhankelijke energieomzettingen wijzen op het volstrekte tegendeel. Dit houdt de zoektocht naar bestendige alternatieven buiten het blikveld. Voor zover die bestendige mogelijkheden voor vervoer en transport op het voor ons gewend geraakte niveau ueberhaupt bestaan, moeten die vrijwel zeker buiten de gemechaniseerde en geëlektrificeerde technieken worden gezocht.

.

.

.

Over wetenschap en kratons     (juli 2020)

…….. ( Directe aanleiding: ‘Schatten vind je aan de rand van kratons’ in TROUW van 4 juli 2020 )

De zich verbreidende wetenschapsbeoefening creëert onmogelijke dilemma’s, zoals bij voorbeeld in het geval van de geologie. Zoals men in de wetenschap placht te zeggen ‘wetenschap is waardevrij, de politiek gaat over de toepassingen’. Maar de politiek, zeker in de democratie, wordt samengesteld door de kiezer. De kiezer kiest altijd voor de eigen overleving in de voor hem van toepassing zijnde cultuur, en wel voor de kortere termijn. Een verder strekkende beslissing kan van de gemiddelde kiezer niet worden verwacht. Al was het maar omdat door hem de complexiteit van al het voorliggende niet kan worden overzien; een onverwijtbare beperking die hij overigens moet delen met de politicus en de wetenschapper. De nadere kennis van de wetenschap over bij voorbeeld kratons1) kan de kiezer aan nieuwe grondstoffen helpen die ‘hij nodig heeft’ maar met dezelfde beslissing ontmantelt hij de eenmalige geologie van de planetaire leefomgeving. Dat ‘nodig hebben’ is onder meer gerelateerd aan de toenemende vraag naar niet-herwinbare metalen, nu de veel energie-efficiëntere fossiele grondstoffen uitgeput raken en daarvoor materiële windturbines, zonnepanelen en eventueel kerncentrales in de plaats zouden moeten komen. Deze beslissing is niet zoals gedacht pas van betekenis voor de langere termijn, maar omdat de gevolgen voor de geologie onherstelbaar en onomkeerbaar zijn drukt de beslissing juist op de dag van vandaag.

.

………….1)..Kratons zijn zones in de aardlagen waarin zich volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten meer dan  gemiddelde hoeveelheden metalen zouden bevinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

………Lees verder:  De Aarde als Geomonument (pdf – 2pag.)