Posts Tagged ‘evironmental history’

De aarde gewogen

. . . Onder de aardoppervlakte bestaan biogeologische ketens en samenhangen. Zij zijn  op evolutionaire wijze  ontstaan en in  zekere zin  vergelijkbaar met bovengrondse landschappen, biotopen, habitats. De hoedanigheden en de betekenissen  daarvan  zijn  nauwelijks  onderzocht.  Toch  pleegt de mens daarop onbekommerd aantastingen met grondstofwinningen als voorbeeld. De gevolgen  daarvan zijn  onomkeerbaarder dan de kunstmatige ingrepen […]

Continue Reading...