De steengroeve

steengroeve 28 kB.

.

.

.

Sprekend over grondstoffen heeft men het over waardevolle fossiele brandstoffen,

metalen en mineralen. Aan de delving van minder prestigieuze maar veel groot-

schaliger gewonnen grondstoffen wordt doorgaans voorbij gegaan. Het betreft hier

alle steensoorten, zij maken niettemin het fundament van de aardse ondergrond 

uit. Zij zijn rechtstreeks onderdeel van de rotsachtige struktuur van de bovenste

aardlagen, ofwel als verweringsvorm ( verkorreling ) daarvan. Steensoorten komen

voor in alle mogelijke verschijningsvormen van groot tot klein waaronder natuur-

steen, zand of klei. Deze natuurprodukten worden voor velerlei produkten toegepast

of nader bewerkt. Door de winningen worden de bovenste aardlagen van de planeet

in hun natuurlijke staat aangetast, hetgeen verder in de hand wordt gewerkt door

de aanleg van kunstmatige, veelal grootschalige projekten ten behoeve van

menselijk  nut. Zeker als men er toekomstige ontwikkelingen in betrekt, kan men

spreken van een uiteindelijke fysieke degeneratie van de planeet. Een breed ge-

oriënteerde analyse die begint in Schotland.

.

.

          De steengroeve (pdf – 7pag.)

                     ( hiermee opent u de volledige tekst, downloaden kan met ‘opslaan als’ )

.

.

.

.

.

.

.